SLUŽBY :

 

FARBY

Miešanie liehových farieb vykonávame na počítačom riadenom zariadení Inmaker. Vyrobíme požadované odtiene podľa škály Pantone alebo podľa iných požiadaviek zákazníka. Dodáme požadované odtiene najneskôr do 48 hodín od prijatia Vašej objednávky (viď. kontakty).

Vodou riediteľné farby miešame na obdobnom, poloautomatickom zariadení.

 

obrazok obrazok obrazok

RASTROVÉ VALCE

Ponúkame čistiace prostriedky na dennú údržbu rastrových valcov ako aj odborné čistenie týchto valcov našimi pracovníkmi. Ponúkame možnosť čistenia valcov priamo v tlačiarenskom stroji u zákazníka alebo v našej prevádzke. Táto naša služba obsahuje aj meranie prenosu farby rastrovým valcom pred a po čistení a optickú prehliadku povrchu rastrového valca.

Použitie NaHCO3 v čistiacom procese rastrových valcov umožňuje suchým procesom vyčistenie povrchu rastrového valca bez jeho poškodenia. Čistiaci systém bol vyvinutý odborníkmi na výrobu rastrových valcov, ktorí pri návrhu vychádzali z potrieb a požiadaviek užívateľov tlačiarenských zariadení. K najdôležitejším vlastnostiam nášho čistiaceho systému patrí:


- rovnomerné vyčistenie celého povrchu rastrového valca vďaka špeciálnej čistiacej dýze. Táto dýza je umiestnená v radiálnom smere v presne stanovenom sklone a presne definovanej vzdialenosti od povrchu valca.

- bunky rastra sa čistením nepoškodzujú - jemné zrná čistiaceho prášku dosahujú vyčistenie rastrovej bunky od zaschnutej farby,

- použitie na rozličné druhy valcov (priemerná dĺžka, lineatúra),

- rýchla inštalácia prístroja a jednoduchá obsluha,

- možnosť ovplyvňovať čistiaci proces v priebehu čistenia,

- nízka energetická náročnosť a viacnásobné použitie čistiaceho prášku,

- ekologická nezávadnosť čistiaceho systému – neobsahuje žiadne škodlivé látky zaťažujúce alebo zamorujúce životné prostredie.


K nezanedbateľným výhodám tohto systému čistenia patrí čistenie rastrových valcov priamo u zákazníka bez demontáže valca zo stroja, resp. aj demontovaného valca mimo stroja.

obrazok obrazok obrazok